ஆர்வம் உள்ளதா? இப்பொழுதே பதிவு செய்க! 


கேள்விகள் உள்ளதா?


உங்கள் கேள்விகளைhanson.chong@alpha.org.my(நிகழ்வு ஒருங்கிணைப்பாளர்) 
மின்னஞ்சல் அனுப்பவும். அல்லது எங்களைத் தொடர்புகொள்ளவும்  +603 2141 0279 


ChurchOfPraiseJB_Map.jpg

இடம்

Church Of Praise Johor Bahru

43, Jalan Indah 15/3, Taman Bukit Indah, 81200 Johor Bahru, Johor